Skiforeningens Markakart 

 

 

Startsiden

Prep av løyper

Været i dag

Kart/Løyper

Avstander

Distansemerket

Åpen dato

Meny / Priser

Hyttas historie

Drift av hytta

Vannforhold

Om Rotary

Bli medlem? 

En av de mest brukte og snesikre løypene i hele Marka. Det er ikke uvanlig at sesongen varer fra november (av og til oktober!) til mai, og sammen med traseen videre på skogsbilveien til Tverrelva kalles den "Helårsløypa". Den er lettgått og barnevennlig med relativt få stigninger. Løypen går på skogsbilveien på østsiden av Lomma som en gang var nyttig for tømmerdrift, sagbruk og jernverk. Her var det aktiv skogsdrift på den gamle måten med fløyting i elva helt til 1967, da "Olsebykara" på Guribysaga også gav opp som de siste.

Start ved jordet rett ved P-plassen/bussholdeplassen ved By, alternativt kan man gå veien noen hundre meter frem til bommen der det "alltid" er gode forhold. En mulig start er også ved den nederste P-plassen ved Guriby. Etter ca. 4,5 kilometer kommer man til løypekrysset ved Greinehytta, der det er servering i helgene.

Fra krysset fortsetter løype 78 videre langs Lomma til Tverrelva. For å komme opp til selve hytta, tar man derimot til høyre her. På vei mot hytta, stikker løype 393 inn i skogen til venstre - denne går mot Tverrelva via Soterud, dvs. litt mer inne i skogen. Begge de sistnevnte løypene kan altså velges dersom man f.eks. tenker seg videre til Løvlia.


 

 

 

 

 

 

GREINEHYTTA - MYRSETER - MONSEBRÅTAN - LØVLIA

     Oppdatert   22.01.2023 14:28:24

Kleivstua - Tverrelva
(NB: Greinehytta er inntegnet feil på Skiforeningens kart. Den ligger 500 syd for vist plassering. Rett plassering er vist med sirkel).

 

 


 


 


 


  


 

     Oppdatert   22.01.2023 14:28:24
Kart